laluce
28 شهریور 1401 - 17:48

تاتارستان می تواند دروازه ورود ایران به بازار روسیه باشد

گرگان- رئیس جمهور تاتارستان گفت: تاتارستان می‌تواند برای ایران دروازه ورود به بازار روسیه باشد و برای آن اعلام آمادگی می‌کنیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. به گزارش خبرنگار مهر، رستم مینیخانوف بعدازظهر دوشنبه در نشست مشترک جمهوری تاتارستان و استان گلستان اظهارکرد: هدف اصلی این سفر، توسعه روابط اقتصادی و برقراری تعاملات جدید است. خبرنگار مهرمینیخانوفتاتارستاناظهارکردتوسعهرئیس جمهور تاتارستان بیان کرد: در سال جاری استاندار گلستان به جمهوری تاتارستان سفر کرده و با سفر هیئت تجاری تاتارستان به گلستان، سفر ما شکل گرفت. تاتارستانسال جاریتاتارستانتاتارستانوی عنوان کرد: امیدواریم در این سفر فرصت‌های جدیدی برای تعاملات پیدا کنیم و در مورد پروژه‌های مشترک به توافق برسیم. مینیخانوف ادامه داد: برای همکاری با ایران ارزش زیادی قائل هستیم و ما اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی زیادی داشته و تجربیات زیاد همکاری هم داریم. مینیخانوفرئیس جمهور تاتارستان گفت: اخیراً همکاری در سایه اراده دو طرف افزایش یافته در پیوندهای دینی و فرهنگی می‌تواند سبب توسعه روابط شود. تاتارستانتوسعهوی عنوان کرد: رئیس جمهور روسیه توجه ویژه‌ای به کشورها عضو سازمان همکاری اسلامی داشته و در این راستا گروه‌های استراتژیک تشکیل شده است که در آن گروه‌های از ایران حضور دارند. کشورهاگروه‌هایمینیخانوف با اشاره به ظرفیت ترانزیت ایران، گفت: باید کریدور بین المللی در مسیر جدید را بررسی کرده و مسیری انتخاب کنیم که از همه موثرتر باشد. مینیخانوفالمللیرئیس جمهور تاتارستان افزود: همچنین موضوع اعزام نیروی انسانی به روسیه در حوزه ساخت و ساز کشاورزی مد نظر است که باید روی آن کار کنیم. تاتارستانمد نظروی تاکید کرد: باید تبادلات را ده‌ها برابر افزایش دهیم زیرا ما به کالاها و خدمات یکدیگر نیاز داریم. مینیخانوف تصریح کرد: تاتارستان می‌تواند دروازه ورود به بازار روسیه باشد و برای آن اعلام آمادگی می‌کنیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مینیخانوفتاتارستان
منبع: مهر
شناسه خبر: 744129